YENİLİKÇİ

Kalite Politikamız

1

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yıllara dayanan tecrübe ile karşılayarak kalite bilinci oluşturmayı ve devamlılığını sağlamayı,

2

Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

3

Toplam kalite esas alınarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,

4

Sürekli öğrenme anlayışı içerisinde personellerimizin performanslarını arttırmayı,

5

Uygun, doğru ve ekonomik çözümleri hızlı biçimde üretmeyi,

6

İyileştirmeler ve yatırımlar ile iş hacmini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı,

7

Çalışmalarımız sırasında yasal mevzuatlara ve diğer uygulanabilir şartlara uyum sağlamayı,

8

İlgili taraflarımız ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,Taahhüt ederiz.